O nama

Active Life Niš je centar za fizikalnu , manuelnu i kineziterapiju. Naš cilj je osposobljavanje naših klijenata nakon povrede, kao i rešavanje bolnih stanja koja su nastala kao posledica svakodnevnog života. 

A nakon toga , ono najbitnije, edukacija klijenata kako da ne dođe do budućih povreda i do budućih bonih stanja. Kroz pravilan pokret naš život može biti kvalitetniji.

Naše usluge

Elektrotretman

eklektrotretman

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Elektro akupunktura

akupunktura

Kinesio taping

taping

PNF trening

Individualni trening

Presoterapija

Compex stimulator

Korektivne vežbe za decu

Cenovnik

Elektro tretman
MAGNET
LASER
ULTRAZVUK
ELEKTRO STIMULACIJA
ELEKTRO AKUPUNKTURA
INDIVIDUALNE VEŽBE
KOREKTIVNE VEŽBE KOD DECE
INDIVid. VEŽBE I ELEKTRO TRETMAN
KINESIOTAPING
COMPEX TRENING
PNF TRENING
PNF I ELEKTRO TRETMAN

600
600
700
700
900
2500
2000
1500
3000    1000
2000
2500
3500

MASAŽA PARCIJALNA
MASAŽA CELOG TELA
COMPEX RELAX
PRESOTERAPIJA 50 MIN
PRESOTERAPIJA 30 MIN
KONSULTACIJE
INDIVIDUALNE VEŽBE TEREN.
MASAŽA CELOG TELA TEREN
COMPEX TEREN
INDIVID. VEŽBE I ELEKTRO TEREN
MASAŽA PARCIJALNA TEREN
HORIZONTALNE STRUJE
ELEKTRO TRETMAN ( TRI I VIŠE PROCEDURE)

1500
2000
1500
1500
1000
2000
3000
3000
3000
3500
2500
1000
1500

Galerija