Korektivne vežbe za decu

Korektivne vežbe za decu predstavljaju skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti, trajanju koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski za rešavanje već postejećih deformiteta: skolioza, kifoza, lordoza, ravna stopala, grudi ( kokošje i levkaste grudi), krilate lopatice (scapulae alatae), kolena (O noge (genu vara), X noge (genu valga)).