Kinesio taping

Kinesio taping je procedura korišćenja specijalnih elastičnih traka koje bez medikamenata koriguju funkciju mišića (olakšavaju pokret) i smanjuju bol imobilizacijom mišićne fascije (opne).
Kinezio tejping (kinezi traka) je terapeutska metoda koja je najpre postala popularna
među sportistima.
Koristi se već duže vreme u svrhu prevencije i lečenja sportskih povreda. Ova metoda se ne koristi isključivo za sportske povrede već i u lečenju drugih
povreda. Postoje brojne koristi ove metode: smanjena osetljivost mišića, smanjena bol u mišićima, smanjena ukočenost mišića koja se javlja posle nekih tretmana, ubrzano lečenje, smanjenje otoka, limfna drenaža i ubrzanje protoka krvi.
Kinezio tejping omogućava puno pokretanje mišića. Ne utiče negativno na cirkulaciju što znači da nema nikakvog uticaja na smanjen protok krvi. Kod rehabilitacije ova traka radi u kontinuitetu, tako da se svaki tretman može nastaviti za dva ili tri dana.
Koristi se za:
– Balansiranje mišića i dovođenje mišića u stanje kada oni mogu normalno da funkcionišu – Mišićni tejping
– Mehaničke, prostorne, ligamentne, limfne i cirkulatorne korekcije – korektivni tejping                  
Glavni fokus kinezio tejpinga je procena pacijentovog stanja. Procenjivanje stanja pacijenta, razmatranje kako simptoma tako i uzroka individualnih stanja su ključni za uspešan tretman.