Elektro akupunktura

Medicinska akupunktura je terapijska metoda koja potiče iz tradicionalne kineske akupunkture ali se ne zasniva na protoku energije i meridijanima, već se zasniva na medicinskim dokazima, poznavanju anatomije , patologije i neurofiziologije.
Kada se plasiraju tanke igle, u određenim delovima tela dolazi do stimulacije aferentnih nervih vlakana koja vode do različitih delova CNS-a. Tada se dobija efekat od spinalnog do kortikalnog nivoa, uključujući aktiviranje neuroendokrinog sistema i autonomnog nervnog sistema.
Medicinska akupunktura je na zapadu deo konvencionalne medicine( Norveška, Švedska, Danska ,Velika Britanija,..) a ne alternativna medicina. Ovo je metoda gde ne dolazi do unosa nikakvih supstanci već organizam sam pokreće proces samoizlečenja. Postoje dokazi da prilikom plasiranja igle organizam sam proizvodi supstance protiv bola( beta-endorfin, opioidni peptidi,..) pa se intenzitet bola smanjuje.
Takođe se povećava protok krvi u blizini akupunkturnih tačaka. Igle se plasiraju na tačno definisanim mestima kroz kožu. Broj igala i vreme terapije varira od vrste dijagnoze i bola.

Najbolje deluje kada se kombinuje sa fizikalnim procedurama(TENS struja,IR lampa…). Ako se ustanovi da kod pacijenta ne možemo aplikovati struju iz bilo kog razloga pristupa se ručnoj stimulaciji igle. Istraživanja su pokazala da medicinska akupunktura ima najbolji efekat kod mišićno skeletnog sistema, miofascijalnih bolova, mučnine i povraćanja.

Izuzetno bezbedna metoda (u celom svetu registrovano veoma malo komplikacija).

U terapiji se uvek koriste jednokratne sterilne igle, pa je rizik od infekcije nemoguć.

Odličan efekat postiže kod:

– Miofascijalnih bolova
– Mučnine i povraćanja
– Različitih vrsta glavobolje
– Tenzije mišića u predelu vrata
– Lumboishialgije
– Cervikobrachialgije
– Fibromialgije
– Gonartroze
– Koksartroze
– Pareze facijalisa
– Pareze ostalih perifernih nerava