Individualni trening

Ciljani trening na oštećenu strukturu sa akcentom na jačanje oslabljenih mišića.
Pre svakog individualniog treninga pristupa se detaljnoj analizi posture tela kao i analizi svakodnevnih navika i aktivnosti. Cilj je osposobiti pacijenta da u svakodnevnim aktivnostima koristi zaštitne pokrete i koriguje svoju posturu , kao i vraćanje normalne šeme pokreta koja neće remetiti život i neće prouzrokovati bol.

Individualni trening se ne sprovodi svakodnevno, naš zadatak je motivisati pacijenta da sam menja svoje navike i da koriguje svoje patološke aktivnosti iz dana u dan, I da shvati da smo mi deo tima koji s vremena na vreme treba da iskontroliše te aktivnosti i vežbe koje sprovodi pacijent. Bitno je shvatiti da je svaki problem rešiv i da je potreban timski rad i detaljna analiza vežbi koje je potrebno ubaciti i vremenom dodavati. Individualni treninzi se sprovode kod problema sa: ramenom, laktom, vratnom, lumbalnom kičmom, kolenom , kukom i skočnom zglobu.