Magnet

Magnetoterapija ili primena impulsnog elektromagnetnog polja niske frekvence. Primenjuje se kod:
– Sportskih povreda,
– Preloma kostiju,
– Zapaljenskog reumatizama,
– Degenerativnog reumatizama,
– Oštećenja periferne cirkulacije,
– Dijabetične polineuropatije,
– Sporozarastajućih rana,
– Bola u leđima.