PNF trening

Proprioceptivna Neuromuskularna Facilitacija je svetski priznata metoda čija je osnova filozofija da svaki čovek, i osobe sa invaliditetom imaju neiskorišćen psiho fizički potencijal. Uloga terapeuta je da pomogne pacijentu da se taj potencijal pravilno iskoristi i razvije ,i dovede telo u najbolje moguće stanje.
Kroz PNF terapiju motoričko učenje ide postepeno i podrazumeva definisane funkcionalne aktivnosti gde je glavni cilj što veća samostalnost pacijenta.
PNF terapija se sprovodi isključivo individualno , gde je fizioterapeut sve vreme uz pacijenta, zadaje mu specifične vežbe,koriguje ga, otežava mu ili olakšava određene vežbe promenom položaja tela ili pružanjem otpora, i sve vreme postoji manuelni kontakt gde terapeut stimuliše određene receptore, čija aktivacija ubrzava razvoj mišićne snage i svesti o pokretu.

PNF terapija može pomoći kod :
– Neurodegenerativnih bolesti , kao što su Multipla skleroza ili Parkinsonova bolest gde će poboljšati funkcije koje su ugrožene
– Ozbiljnih povreda kičme
– Sportskih povreda ( rame, lakat,koleno, skočni zglob, povrede kostiju, i ligamenata ) , gde će pored saniranja povrede pacijent biti obučen kako da ne dođe do narednih povreda
– Lečenja diskus hernije
– Lečenje i brzo uspostavljanje funkcija kod CVI ( šlog)
– Cervikalnih i lumbalnih sindroma, kao i bolova i raznih procesa u ramenu,laktu, kuku i kolenu koji su posledica svakodnevnih aktivnosti, ili profesija koje zahtevaju višečasovno održavanje jednog položaja ili angažovanje određenih delova tela
– I svih ostalih stanja gde zbog bolova ili nemogućnosti izvođenja određenih pokreta dolazi do narušavanja kvaliteta života.