Laser

Laser je jedan od nezaobilaznih savremenih aparata koji se već dugo primenjuju u medicini.

Laseroterapija se u fizikalnoj terapiji koristi kao procedura u lečenju bolnih stanja , povreda kao i neuroloških oboljenja. Laseroterapije je bezbolna , neinvazivna metoda koja vrlo brzo daje efikasne rezultate.